top of page

שפע של הטבות

פיקדונות בנקאיים בריבית מועדפת

מירי מלאך לוגו.jpg

בדיקת תיק ביטוחי ופנסיוני

לוגו אורלי יונאי.png

החזר מס

מירי מלאך לוגו.jpg

בדיקה ללא עלות

ייעוץ משכנתא בליווי חלקי 

ייעוץ משכנתא בליווי מלא

לוגו אורלי יונאי.png

ייעוץ משכנתא מלא -  
אורלי יונאי Family Office

3,510 ש"ח 

עידו נוימן .png

ייעוץ משכנתא מלא -  
עידו נוימן רו"ח, מתכנן פיננסי CFP ויועץ משכנתאות

3,510 ש"ח 

3,900 ש"ח + מע"מ בלבד

קורסים פיננסיים

אדריכלות פיננסית  0.png

קורסים נדל"ן ועסקים

get rich .png

קורסים להתפתחות אישית

ראיית חשבון ותכנון מס למשקיעים ועצמאיים

אפיקי השקעה

Yaara 6.jpg

תשואה שנתית גבוהה מ- 10%

מירי מלאך לוגו.jpg

ייפוי כח מתמשך

3,000 ש"ח + מע"מ בלבד

מירי מלאך לוגו.jpg

תכנון פרישה

2,000 ש"ח + מע"מ בלבד

bottom of page