top of page

פוליסת חיסכון

כלי המאפשר לציבור להשקיע בשוק ההון ובנכסים נוספים כמו נדל"ן בארץ ובחו"ל, כבישי אגרה ועוד באופן פאסיבי באמצעות חברות ביטוח.


מה צריך לדעת ?

סכום הפקדה: אין מגבלה על סכום להשקעה.


הלוואה: ניתן לקחת הלוואה עד לגובה של 50% מהסכום שהשקענו בריבית נמוכה שנעה בין פריים מינוס 0.5% לפריים פלוס 1.5% במסלול כללי/אג"ח. במסלול מניות לא ניתן לקחת הלוואה.

את סכום ההלוואה ניתן להשקיע באפיק נוסף, לדוגמא בקופת גמל להשקעה/ השקעה בקרנות סל עוקבות מדד.


דמי ניהול: דמי ניהול בגובה 0.6%-1.1% בשנה על הסכום בקופה. יש הטבות בדמי ניהול לחברי חבר, הסתדרות המורים והייטקזון (גם קרבה ראשונה ייהנו מהטבה). מסלולי מניות עוקב מדד S&P500 עם דמי ניהול בטווח התחתון.


מיסוי:

1. ישנה הטבת מס החל מגיל 70.

2. משלמים 25% מס ריווחי הון, על הרווח שנצבר רק כאשר פודים את הקופה. עד אז נהנים מריבית דריבית על כל הסכום.


מעבר בין מסלולי השקעה: מעבר בין אפיקי השקעה מנייתי/סולידי- לא כרוך בעמלות.


מעבר בין בתי השקעות: רק בהכשרה חברה לביטוח בתכנית בסט אינווסט ניתן לעבור בין 5 בתי השקעות (אלטשולר, ילין, מור, מיטב דש ופסגות) ללא תשלום של 25% מס ריווחי הון.

בשאר חברות הביטוח מעבר בין בית השקעות אחד לשני יגרור תשלום מס ריווחי הון בגובה 25% מהרווח.באיזה מסלול נבחר:

אג"ח, כללי או מנייתי ?

תלוי בתקופת ההשקעה.


כיצד ניתן להשוות בין פוליסות חיסכון:

באתר מיי גמל נט ישנה השוואת תשואות של פוליסות חיסכון, לחצ/י להשוואה.Comments


לקבלת עדכונים על תכנים, אירועים והטבות

נרשמת בהצלחה!

bottom of page