top of page

7 מקורות הכנסה

גיא מנדלסון


האזנתי לגיא מנדלסון מספר על 7 מקורות הכנסה של אנשים עשירים, ואלו הם:


1. הכנסה מיגיעה אישית- השקעת אנרגיה וזמן כדי לייצר הכנסה (עבודה).

2. הכנסה מריבית- מתן הלוואה וקבלת ריבית.

3. הכנסה מרווחים- מוכרים מוצר/נכס במחיר גבוה יותר ממה שהוא עלה לנו.

4. הכנסה מדיבידנדים- השקעה במניות שמחלקות דיבידנדים.

5. הכנסה מתמלוגים- בכל השמעת שיר שכתבת מקבלים תגמול, מכירת ספר, יצירה ומכירה של דמויות מצוירות.

6. הכנסה מגידול בשווי- נדל"ן שהשווי שלו עלה, כתוצאה מהשבחה או עליית מחירים. כאשר נכס נדל"ן גדל בשוויו, נעשה cash out- כלומר נחלץ ממנו הון ובעזרתו נרכוש נכס נוסף.

7. הכנסה משכירות- הכנסה משכירות של נכס נדל"ן: מגורים, משרדים, חניון וכדומה.
איזה מהמקורות אתם מחזיקים כבר עכשיו ואיזה אתם רוצים להוסיף השנה ?

Comments


לקבלת עדכונים על תכנים, אירועים והטבות

נרשמת בהצלחה!

bottom of page