top of page

53 מליון ש"ח

קראתי כתבה מעניינת על קרן השתלמות, להלן תקציר:


ההטבה החשובה ביותר שמספקת קרן ההשתלמות- הפטור ממס רווחי הון!


בגלל הפטור ממס, ההמלצה הטובה ביותר היא לדחות את המשיכה מקרן ההשתלמות כמה שרק ניתן,

ואפילו לא למשוך ממנה כספים לעולם (כלומר לייעד את הסכומים והרווחים הנצברים בה לירושה),

אפילו ש"מותר" לנו למשוך את הכספים אחרי 6 שנים.


אם נייעד את קרן ההשתלמות לחיסכון והשקעה לטווח ארוך, רצוי שכל הסכום יושקע במדדי מניות,

כך גם נהנה מתשואה גבוהה וגם החיסכון במס על אותה תשואה גבוהה, יהיה הרבה יותר משמעותי,

ויחד עם אפקט הריבית-דריבית החיסכון הזה יצטבר לסכום מאוד משמעותי!


כמה משמעותי?


תקרת ההפקדה השנתית לקרן השתלמות שמקנה פטור ממס רווחי הון עומדת על כ- 18,000 ₪.


אם נפקיד סכום זה מגיל 25 ועד 65, ונשיג את תשואת המניות הממוצעת שעומדת על 10%, כפי שנמדדה על פני סטטיסטיקה של יותר ממאה שנה, אז הסכום אליו נגיע יהיה 8 מיליון שקלים הפטורים ממס רווחי הון!


בנוסף, בגיל הפרישה אמנם נפסיק להפקיד לקרן ההשתלמות, אבל אם לא נמשוך את אותם 8 מיליוני שקלים שהצטברו במשך 20 שנה נוספות, הם ימשיכו לייצר תשואה פטורה ממס והסכום יהפוך ל- 53 מיליוני שקלים!


אם בכל זאת נזדקק לסכום כסף מסוים, ניתן לקבל הלוואה בתנאים נוחים על הסכום הצבור בקרן ההשתלמות.


כמובן שהייתי חייבת לבדוק את אמיתות הנתונים במחשבון, אז הנה זה לפניכם:


18,000 ש"ח בשנה, הם 1,500 ₪ בחודש למשך 40 שנה. במחשבון ריבית דריבית, ניתן לראות שסך ההפקדה הוא כ- 700,000 ₪, שבשל ריבית דריבית על פני 40 שנה הגיעו ל- 8.7 מיליון ₪, רווח של 8 מיליון ₪.


אם לא הייתה את ההטבה של פטור ממס ריווחי הון, היה נדרש לשלם 25% מס בעבור הרווח,

כלומר 2 מיליון ₪ מס.


ואם גם בפנסיה משאירים את ה- 8 מיליון ₪ בקופה ומפסיקים להפקיד אליה מידי חודש, לאחר 20 שנה אכן מגיעים ל- 53.8 מיליון ₪ של ירושה:

Comments


לקבלת עדכונים על תכנים, אירועים והטבות

נרשמת בהצלחה!

bottom of page